ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της επιχείρησης της κ. Σωτηρίας Παν. Γεωργούση, με ηλεκτρονική διεύθυνση (domain name) : http://www.irida-design.gr, διακριτικό τίτλο «Ίριδα Design», ταχυδρομική διεύθυνση (e-mail) : info@irida-design.gr, με φυσική εγκατάστασή της στον Δήμο Αιγάλεω Αττικής, οδός Ελλησπόντου αρ. 131, Τ.Κ. 12241, Α.Φ.Μ. 063720381, τηλ/φαξ : 210.8233760 και έδρα στον Δήμο Χαλκιδέων στην περιοχή Άγιος Νικόλαος (Μπούρτζι).
Η επιχείρηση είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ευβοίας με αρ. μητρώου 34646


Γενικοί Όροι

Η ιστοσελίδα www.irida-design.gr αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα για την πώληση ειδών έντυπης επικοινωνίας, διαφημιστικών δώρων, διαφημιστικών ενδυμάτων, κλπ..

Τα προϊόντα της www.irida-design.gr διατίθενται είτε ως τυποποιημένα αγαθά, είτε κατασκευάζονται σαφώς εξατομικευμένα κατόπιν ειδικής παραγγελίας του πελάτη.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών ισχύουν και διέπουν κάθε πώληση, παράδοση αγαθών ή οποιαδήποτε άλλη παροχή της www.irida-design.gr προς τους καταναλωτές – πελάτες της, μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος με τη διεύθυνση  http:// www.irida-design.gr

Αποκλίνοντες από τους παρόντες όροι, ειδικές συμφωνίες ή συμπληρώσεις ισχύουν μόνον εφόσον έχουν συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως.

Εφαρμοστέο δίκαιο συμφωνείται το ελληνικό δίκαιο αποκλειομένης επικουρικής εφαρμογής της διεθνής σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών «για τις συμβάσεις διεθνών πωλήσεων κινητών πραγμάτων». Η γλώσσα σύναψης της σύμβασης είναι ελληνική.

Τυχόν ακυρότητα ενός όρου δεν επιδρά στην εγκυρότητα των υπολοίπων, οι οποίοι διατηρούν την ισχύ τους.

Αρμόδια κατά τόπο για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της www.irida-design.gr  και των πελατών της για όλες τις διαφορές που προκύπτουν ή τελούν σε συνάφεια με την παρούσα σύμβαση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.


Προσωπικά Δεδομένα (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που γνωστοποιεί ο χρήστης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, στοιχεία πιστωτικής κάρτας/προπληρωμένων καρτών/τραπεζικού λογαριασμού, κ.λπ) κατά την αποστολή της παραγγελίας του, τη σύναψη της σύμβασης και τη διεκπεραίωση της παραγγελίας του, καθώς τα δεδομένα που γνωστοποιεί για την εγγραφή του στη λίστα επικοινωνίας (mailing list), η www.irida-design.gr τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για τη σύναψη της σύμβασης παραγγελίας, καθώς και για την προώθηση των διαφημιστικών υπηρεσιών της.

Μοναδικός αποδέκτης των δεδομένων είναι ο υπεύθυνος του δικτυακού τόπου και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση της www.irida-design.gr

Τα παραπάνω δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο του δικτυακού τόπου και τους εργαζόμενους στην επιχείρηση  www.irida-design.gr αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο τήρησης καταλόγου πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά με σκοπό την προώθηση των διαφημιστικών υπηρεσιών της www.irida-design.gr μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε κάθε περίπτωση παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη σαφής και ευδιάκριτος τρόπος να απεγγραφεί από τη λίστα επικοινωνίας (mailing list). Εξ άλλου εφόσον επιθυμείτε να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newletter ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της www.irida-design.gr, μπορεί να  ενημερώσει την www.irida-design.gr χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου της.

Το ηλεκτρονικό έγγραφο με την υποβληθείσα παραγγελία του χρήστη αφ’ εαυτό αποθηκεύεται στα αρχεία της www.irida-design.gr  μόνο προς τον σκοπό εκτέλεσης της συγκεκριμένης σύμβασης. Μετά την εκτέλεση της σύμβασης αυτής, το έγγραφο αυτό διαγράφεται οριστικά από τα αρχεία της επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση και ανά πάσα στιγμή ο χρήστης/επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, πληροφόρησης, διόρθωσης, αποκλεισμού και διαγραφής των αποθηκευμένων στα αρχεία της www.irida-design.gr προσωπικών του δεδομένων.

Τονίζεται ιδίως, ότι ο χρήστης/επισκέπτης έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα, τα οποία έχουν αποθηκευτεί για το πρόσωπό του, την προέλευση και τον παραλήπτη τους, καθώς για τον σκοπό της αποθήκευσης. Για πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα του μπορεί να αποταθεί απ’ ευθείας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του δικτυακού τόπου στην παρακάτω διεύθυνση: www.irida-design.gr / Υπ’όψη Κας Σωτηρίας Παν. Γεωργούση, Ελλησπόντου αρ. 131, Τ.Κ. 12241, Αιγάλεω, Email : info@irida-design.gr, Tηλ/φαξ : +30 210 82 33 760.

Η www.irida-design.gr καταγράφει ένα σύνολο τεχνικών δεδομένων, όπως IP διευθύνσεις καθώς και τύπους browser (φυλλομετρητών), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες χρησιμοποιούν, χωρίς όμως να συνδέει τα δεδομένα αυτά με οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αναγνωρίσει τους τελευταίους μοναδικά. Δηλαδή η περιήγηση ενός επισκέπτη/χρήστη στο δικτυακό τόπο της www.irida-design.gr καταγράφεται με τεχνικούς αποκλειστικά όρους, καθώς ο επισκέπτης αυτός παραμένει ανώνυμος. Τα παραπάνω έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εξαγωγή στατιστικών αναφορικά με τη συνολική επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου της www.irida-design.gr και όχι την καταγραφή του κάθε μοναδικού επισκέπτη. Τονίζεται, ότι τα αποπροσωποποιημένα αυτά δεδομένα διαγράφονται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών.

H www.irida-design.gr και οι πάροχοι υπηρεσιών του συστήματος υποχρεούνται και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω των Πιστωτικών/Προπληρωμένων Καρτών των πελατών της www.irida-design.gr, ενώ όλοι οι κάτοχοι-χρήστες Πιστωτικών Καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας. Όλα τα δεδομένα, τα οποία καταχωρούνται στους εξυπηρετητές μας (server) είναι ασφαλισμένα με συστήματα ασφαλείας. Οι συνεργάτες μας και οι πάροχοι υπηρεσιών του συστήματος ελέγχουν διαρκώς την αποτελεσματικότητα του συστήματος προστασίας.

Ο δικτυακός τόπος της www.irida-design.gr παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, για την πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων των οποίων δεν είναι υπεύθυνη η www.irida-design.gr.

Δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού Mέλους – Προφίλ (user/member account)  στην www.irida-design.gr.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό (user/member account) – Προφίλ στην www.irida-design.gr. Μόλις ο χρήστης/επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η www.irida-design.gr. θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει.

O χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον Λογαριασμό του (user account) και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων. Ο χρήστης συμφωνεί να ειδοποιήσει άμεσα την www.irida-design.gr. για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού του και οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, o χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του Λογαριασμού του και την τυπική έξοδό του από τον Λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

Η www.irida-design.gr. έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το λογαριασμό ενός μέλους, εφόσον το μέλος αυτό δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους όρους ορθής χρήσης της υπηρεσίας ή ενεργεί σε βάρος της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση, που μετά τη δημιουργία ενός Λογαριασμού από κάποιον χρήστη, ο ίδιος επιθυμεί τη διαγραφή του, τότε μπορεί να επισκεφθεί τη σχετική λειτουργία της www.irida-design.gr. (διαγραφή λογαριασμού προφίλ). Τονίζεται, ότι σε περίπτωση διαγραφής ενός Λογαριασμού χρήστη/μέλους, διαγράφεται αυτομάτως το σύνολο του περιεχομένου (π.χ. μηνύματα, καταχωρίσεις, έγγραφα, φωτογραφίες κ.ά.), τα οποία είχε αναρτήσει ο χρήστης/μέλος με τη χρήση του Λογαριασμού του.

Ασφάλεια συναλλαγών

www.irida-design.gr.αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας www.irida-design.gr.επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας, οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα.

Τρόποι πληρωμής.

Η www.irida-design.gr. δέχεται πληρωμές με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Μπορείτε να παραγγείλετε από το site μας ή μέσω e-mail. Θα λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και το συνολικό κόστος.  Μπορείτε να μας καταθέσετε το αντίτιμο των αγορών σας σε λογαριασμό στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK,  ΠΕΙΡΑΙΩΣ τους λογαριασμούς των οποίων θα σας εμφανιστούν μόλις ολοκληρώσετε την αγορά σας ηλεκτρονικά ή θα σας αποσταλούν μέσω email. Έπειτα θα πρέπει να μας στείλετε την απόδειξη με fax ή μέσω e-mail. Μέχρι να κάνετε την κατάθεση, τα προϊόντα της παραγγελίας σας δεν δεσμεύονται σαν απόθεμα.

  1. Με πιστωτική/χρεωστική κάρτα (αναμένεται)
  2. Με αντικαταβολή σε μικρά δέματα που μπορούν να σταλούν με courier

Η εκπλήρωση της παροχής και η τήρηση του χρόνου εκτέλεσής της από την  www.irida-design.gr τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της προκαταβολής του συνολικού κόστους (τιμήματος) από τον πελάτη. Υπάρχει η δυνατότητα αντικαταβολής σε μικρά δέματα και μέχρι το ποσό των 100€. Το κόστος της αντικαταβολής είναι 2€. Επιπλέον, επί πληρωμής μέσω πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών τελούν πλέον της παραπάνω και υπό την αίρεση της έγκρισης της χρέωσης της κάρτας από το πιστωτικό ίδρυμα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κατ’ εξαίρεση η πληρωμή έναντι τιμολογίου αγοράς. ΜΗΝ ξεxνάτε στο αιτιολογικό της κατάθεσης σας στις περιπτώσεις προκαταβολής να γράφετε την επωνυμία σας σύμφωνα με αυτήν της παραγγελίας σας.

Τρόποι αποστολής

Τα αγαθά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές.

Η www.irida-design.gr. υποχρεούται να αποστείλει τα αγαθά στη διεύθυνση επιλογής του πελάτη, την οποία έχει δηλώσει εγγράφως επί του ηλεκτρονικού εντύπου της παραγγελίας του.

Χρόνος αποστολής

Η www.irida-design.gr. υποχρεούται να αποστείλει τα τυποποιημένα αγαθά στον παραπάνω τόπο εκπλήρωσης το συντομότερο δυνατόν, αλλά οπωσδήποτε εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης και την προκαταβολή του συνολικού τιμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης είναι η επιβεβαίωση προς τον πελάτη της διαθεσιμότητας του προϊόντος Εάν η www.irida-design.gr. δεν έχει παραδώσει έως την παραπάνω προθεσμία τα αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης οφείλει να ζητήσει να πραγματοποιηθεί η παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων.

 Ο χρόνος παράδοσης ως προς τα εξατομικευμένα προϊόντα άρχεται από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της κατασκευής και με την προυπόθεση οτι έχει γίνει έγκριση της τελικής μακέτας και η www.irida-design.gr. έχει λάβει την απαιτούμενη προκαταβολή.

Το κόστος αποστολής των αγαθών διαφέρει ανάλογα με τον επιλεγέντα από τον πελάτη τόπο εκπλήρωσης της παροχής. Σε κάθε περίπτωση το κόστος αποστολής των επιλεγμένων αγαθών αναγράφεται ευκρινώς και με σαφήνεια στη Σελίδα Σύνοψης Παραγγελίας που εμφανίζεται στον δικτυακό τόπο της www.irida-design.gr. πριν τη δεσμευτική αποστολή της παραγγελίας.

Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή χειροτέρευσης των αγαθών μετατίθεται το πρώτον στον πελάτη με την παράδοση του αγαθού σε αυτόν. Ως παράδοση νοείται και όταν ο πελάτης βρίσκεται σε υπερημερία παραλαβής ή όταν το αγαθό έχει αποτεθεί στον συμφωνημένο τόπο εκπλήρωσης.

Η www.irida-design.gr παρακρατεί την κυριότητα του παραδοθέντος αγαθού μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση.

Εάν δεν βρείτε στον τιμοκατάλογο των ιστοσελίδων μας μας αυτό που ζητάτε, κάτω από κάθε προιόν υπάρχει φόρμα ζήτησης προσφοράς που μπορείτε να συμπληρώσετε. Μπορείτε να μας ζητήσετε προσφορά και μέσω email. Ο χρόνος απάντησης στη ζήτησή σας μπορεί να διαρκέσει από 4-5 ώρες έως 1-2 ημέρες.

Διαθεσιμότητα

Ως προς τα προϊόντα που περιέχονται στους καταλόγους που  κατασκευάζονται εξατομικευμένα κατόπιν παραγγελίας, εσείς μπορείτε να μας στείλετε την παραγγελία σας, και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφώνου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ώστε να σας ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, να ζητήσετε την ακύρωση της παραγγελίας.

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Στους πελάτες – καταναλωτές, δηλ. κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμβάλλεται από απόσταση και δεν ενεργεί για λόγους οι οποίοι εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα, παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης από συμβάσεις από απόσταση με την www.irida-design.gr. υπό τους παρακάτω όρους :

 Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Α.-   Το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη – καταναλωτή από τη σύμβαση με την  www.irida-design.gr. ασκείται ρητώς, με σαφή δήλωση και αναιτιολογήτως, δηλ. χωρίς την υποχρέωση να αναφέρονται οι λόγοι αυτής.

Β.-   Το δικαίωμα υπαναχώρησης στις περιπτώσεις συμβάσεων πώλησης αγαθών λήγει σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του αγαθού από τον πελάτη  – καταναλωτή ή από τυχόν ορισμένο αντιπρόσωπό του ή σε 14 ημερολογιακές ημέρες από τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών.

Γ.- Για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο πελάτης – καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε το υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης που προσαρτάται στο παρόν ως παράρτημα 1, είτε οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση περί της απόφασής του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και απευθύνει τη σχετική δήλωση αποκλειστικά εντός της παραπάνω προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών, ιδίως με επιστολή, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς την :

www.irida-design.gr

 Υπ’όψη Κας Σωτηρίας Παν. Γεωργούση,

Ελλησπόντου αρ. 131, Τ.Κ. 12241, Αιγάλεω,

E-mail : info@irida-design.gr,

Tηλ/φαξ : +30 210 82 33 760.

Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Με την παραπάνω έγκυρη και εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες :

A.-   Ο πελάτης – καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει στην www.irida-design.gr τα ληφθέντα αγαθά – παροχές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης. Η προθεσμία τηρείται εάν ο πελάτης – καταναλωτής επιστρέψει τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Ο πελάτης – καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει και όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής,  κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.

Β.-    Ο πελάτης – καταναλωτής βαρύνεται με τα συνήθη έξοδα αποστολής στην www.irida-design.gr της επιστροφής των αγαθών και φέρει τον σχετικό κίνδυνο μέχρι την επιστροφή τους στην Invetec.

Γ.-    Η www.irida-design.gr οφείλει να επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον πελάτη – καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης,  εξαιρουμένων των τυχόν πρόσθετων εξόδων που οφείλονται στην επιλογή του πελάτη – καταναλωτή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που η www.irida-design.gr  προσφέρει.

Δ.-  Η www.irida-design.gr  δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο πελάτης – καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Ε.-  Εάν ο πελάτης – καταναλωτής δεν μπορεί να αποδώσει ή να επιστρέψει στην www.irida-design.gr  το ληφθέν αγαθό εν όλω ή εν μέρει ή προβαίνει σε επιστροφή ή απόδοση αυτών σε κατάσταση χειρότερη από την αρχική του, υποχρεούται να καταβάλλει στην www.irida-design.gr ανάλογη αποζημίωση, εφόσον η χειροτέρευση του αγαθού αποδίδεται σε μεταχείριση του αγαθού πέραν εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Ως «διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών» νοείται η εξέταση και δοκιμή αντιστοίχου αγαθού – παροχής, όπως αυτή θα πραγματοποιείτο κατά τη συνήθη πρακτική σε φυσικό κατάστημα.

 

Εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Ειδικότερα στα κατασκευασμένα μετά από παραγγελία προϊόντα και είδη δεν γίνονται επιστροφές ή αλλαγές ή εκπτώσεις ή μειώσεις στην τιμή, διότι είναι αγαθά/προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή/χρήστη ή είναι σαφώς εξειδικευμένα.

 

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη  της www.irida-design.gr. Τα ηλεκτρονικά αρχεία, έγγραφα, εικόνες, κείμενα και γενικά κάθε πνευματικό δημιούργημα που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο ανήκει στoν ιδιοκτήτη και προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

Το δικαίωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση «http:// www.irida-design.gr» ανήκει αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου και προστατεύεται από τις διατάξεις για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (domain names) και τα διακριτικά γνωρίσματα.

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Τροποποιήσεις στους Γενικούς Όρους Χρήσης και Συναλλαγών

Η www.irida-design.gr. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ενημερώνει τους παρόντες  Όρους Χρήσης κατά καιρούς, χωρίς προειδοποίηση. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης θα εμφανίζεται εντός του δικτυακού τόπου από την ημερομηνία κατά την οποία τυχόν αλλαγές τίθενται σε ισχύ. Εάν οι χρήστες συνεχίσουν να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης, η πράξη αυτή θα αποτελεί αποδοχή εκ μέρους τους των αλλαγών αυτών.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

ΠΡΟΣ :  Κα Σωτηρία Παν. Γεωργούση,

Ελλησπόντου αρ. 131, Τ.Κ. 12241, Αιγάλεω,

E-mail : info@irida-design.gr,

Tηλ/φαξ : +30 210 82 33 760.

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε(*) από τη σύμβασή μου/μας(*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Που παραγγέλθηκε(-αν) στις _______________________________________
  • ΌΝΟΜΑ Καταναλωτή (-ων)________________________________________
  • Διεύθυνση Καταναλωτή (-ων)_______________________________________
  • Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)__________________________________________________________
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ __________________________________________________

 

*παρακαλούμε διαγράψτε την επιλογή που δεν ισχύει

Μας εμπιστεύονται